The Blonde Taste

Tasting life to the fullest.

Swoją pasję do pisania i odkrywania świata postanowiłam przełożyć na własną markę. Na mojej stronie The Blonde Taste przeczytasz autorskie teksty o fitnessie, lifestyle, najnowszych trendach, ciekawych miejscach, modzie, czy urodzie. Artykuły pisane są rzeczowo, od serca. Tematyka treści jest starannie wybierana. Chcę dzielić się tym, co jest dobre i jakościowe. Nie znajdziesz więc tutaj przypadkowych tekstów. Jeżeli piszę o jakiejś marce, miejscu, czy produkcie, to wyrażam swoją prawdziwą opinię. The Blonde Taste to strona, na której autor szanuje czytelnika. Jej dopełnieniem jest mój kanał na YouTube The Blonde Taste TV.

Dziękuję, że tu jesteś! – Monika

ENG: I decided to translate my passion for writing and discovering the world into my own brand. On my website The Blonde Taste you can read my editorials about fitness, lifestyle, the latest trends, interesting places, fashion and beauty. The articles are written factual, from the heart. The content is carefully selected. I want to share what is good quality so you will not find random articles here. If I write about a brand, place or product, I express my true opinion. The Blonde Taste is a site where the author respects the reader. It is complemented by my YouTube channel The Blonde Taste TV.

O Autorze

About the Author

Monika Mozgała ukończyła East Grand Rapids High School w Michigan, USA oraz Precollege Program na Fashion Institute of Technology w Nowym Jorku. Studiowała American Studies na Uniwersytecie Warszawskim broniąc swoją pracę o kulturze fitnessu w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze kroki w mediach stawiała przy organizacji pokazów mody i Fashion Week Poland. Od 2014 roku pracuje jako redaktorka. Zaczynała od stażów w redakcjach fashion & beauty. Pasja do fitnessu i ciężka praca zaprowadziła ją do fitness.sport.pl (teraz myfitness.pl). Monika jest byłą zastępcą redaktor naczelnej SHAPE Poland i redaktor prowadzącą online SHAPE.pl. Pracowała także przy produkcji telewizyjnej w Eleven Sports Network jako kierownik produkcji studia. Jest zakochana w podróżach i spełnianiu marzeń.

Publikacje oraz wybrane wywiady [LINK]

Publications and selected interviews [LINK]

ENG: Monika Mozgala graduated from East Grand Rapids High School in Michigan, USA and finished Precollege Program at Fashion Institute of Technology in New York City. Studied American Studies at the University of Warsaw defending her thesis about fitness culture in the US. She took her first steps in media while organizing fashion shows and Fashion Week Poland. She works as an editor since 2014. Started from internships at fashion & beauty editorial offices. The passion for fitness and hard work led her to fitness.sport.pl (myfitness.pl after rebranding). She is a former Deputy Editor-in-Chief of SHAPE Poland and Managing Editor of Digital at SHAPE.pl. Worked also in television production at Eleven Sports Network Poland as a Television Studio Manager. She is in love with traveling and fulfilling dreams.

Instagram @monika.mozgala

Instagram @theblondetastecom

Facebook @TheBlondeTaste

YouTube Channel @TheBlondeTasteTV

AMAZON Influencer Program Store

Fot. Mickey Wyrozebski

Zakres współpracy

 • Tworzenie autorskich i jakościowych treści
 • Testy produktów
 • Wpisy i relacje w social mediach
 • Posty sponsorowane
 • Współpraca z innymi redaktorami i blogami
 • Tworzenie treści sponsorowanych na kanał YouTube
 • Pisanie tekstów na blogi, strony firmowe
 • Pisanie tekstów e-commerce
 • Przeprowadzenie wywiadów oraz ich redakcja
 • Przeprowadzenie wywiadów wideo
 • Wystąpienia wideo
 • Copywriting pod SEO
 • Copywriting reklam telewizyjnych oraz radiowych
 • Audyt oraz stworzenie strategii PR & marketing
 • Prowadzenie kanałów social media
 • Pisanie krótkich scenariuszy wideo
 • Korekta tekstów
 • Działania niestandardowe

Posiadam duże doświadczenie w każdym z powyższych.

Cooperation

 • Creating original and high quality editorial content
 • Product testing
 • Publications in social media
 • Sponsored posts
 • Collaboration with other editors and blogs
 • Creating sponsored content for YouTube Channel
 • Editorials for blogs and other websites
 • E-commerce copywriting
 • Conducting the interviews and its editing
 • Conducting video interviews
 • SEO copywriting
 • Copywriting of radio and television advertisings
 • Audit and creation of PR & marketing strategy
 • Creating trending and relevant editorial content for social media channels
 • Writing short video scripts
 • Texts correction
 • Non-standard activities

I have an extensive experience in each of the above.

contact@theblondetaste.com

Warsaw, Poland