Site Loader
Picie wody zalety challenge

30 dni 2,5 litra wody dziennie. Co się stanie? Jakie będą efekty? Przed i po

What happens when you drink 2.5 liters of water a day for 30 days? The effects will surprise you!

English version below.

Po co nam woda? Dlaczego pijemy wodę?

30 dni 2,5 litra wody dziennie to eksperyment, który może wyjść Ci tylko na zdrowie. Ciało człowieka składa się w ok. 60%-70% z wody. Woda jest więc niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania całego naszego organizmu i zachodzących w nim wszelkich procesów życiowych. Bez niej nie bylibyśmy w stanie przeżyć. Woda jest niezbędna w termoregulacji organizmu, dostarczaniu składników odżywczych komórkom, ich budowaniu oraz w usuwaniu z niego toksyn i produktów przemiany materii.

Dlaczego trzeba uzupełniać wodę?

W ciągu doby nasz organizm wydala także wodę w postaci różnych płynów ustrojowych, więc musi ją na bieżąco uzupełniać. Warto więc sobie uświadomić, że rzeczywiście, wszystko to, co dzieje się w naszym ciele, jest zależne od dostarczanej mu wody.

Prawidłowe nawadniane organizmu

Prawidłowe nawodnienie to podstawa zdrowego organizmu. Oznacza to wypijanie ok. 2-2,5 litra wody na dobę. Człowiek jest w stanie wytrzymać bez jedzenia nawet 2-3 tygodnie, jednak bez wody już tylko kilka dni. Oczywiście, dostarczamy jej także w postaci jedzenia. Jednak to woda w czystej formie, w odróżnieniu od innych napojów, skutecznie gasi pragnienie.

Warto więc podjąć miesięczne wyzwanie i pić 2,5 l wody dziennie. Efekty same Cię zaskoczą! Pamiętaj także, że jeżeli jesteś aktywna fizycznie i trenujesz, powinnaś wypijać jej jeszcze więcej. 30 dni 2,5 litra wody dziennie to więc także idealny sprawdzian, czy pijesz jej wystarczająco dużo.

Miesięczny eksperyment. 30 dni 2,5 litra wody dziennie

Co się dzieję w organizmie? Pierwsze dni

Na początku eksperymentu, kiedy twoje ciało na nowo przyzwyczaja się do przyjmowania dużej ilości wody, możesz odczuwać pewien dyskomfort. I to nie tylko w ilości wizyt w toalecie. Twój organizm wydaje się bardziej “spuchnięty”, niż przez rozpoczęciem wyzwania. Przez cały okres, w którym wypijałaś małą ilość wody, przyzwyczaiłaś swój organizm do gromadzenia jej zapasów. Taki stan powinien minąć maksymalnie po 2-3 dniach. Nadal jednak, twój “napęczniały” od wody brzuch, będzie bardziej płaski, niż przed rozpoczęciem wyzwania.

Pierwszy i kolejne tygodnie wyzwania picia wody

Po pierwszym tygodniu eksperymentu zauważysz już pierwsze widoczne efekty. I to nie tylko na ciele, ale także w samopoczuciu. Zaczniesz się wysypiać i poczujesz mniejsze zmęczenie w ciągu dnia. Po drugim tygodniu wypijania 2,5 l wody dziennie zapomnisz, co to są bóle głowy i wyregulujesz swój metabolizm.

Po trzecim tygodniu eksperymentu zauważysz, że spożywasz mniejszą ilość pokarmów i potrafisz odróżnić prawdziwy głód od pragnienia. Nierzadko mylimy właśnie uczucie pragnienia z głodem. Powoduje to zwiększoną ilość spożycia kalorycznego w stosunku do zapotrzebowania i co za tym idzie, przybierania na wadze.

Po czterech tygodniach prawidłowego nawadniania organizmu zauważysz, że nie tylko ubyło Ci kilka centymetrów w pasie, ale także kilka lat w metryce. Szczególnie widać to na twarzy, na której twoje zmarszczki i cienie pod oczami stały się mniej widoczne. Zauważysz także, że nie będziesz już w stanie wrócić do starych nawyków picia mniejszej ilości wody, ponieważ ciało samo będzie domagało się minimum tych 2 litrów.

Zalety picia 2,5 litra wody dziennie. Podsumowanie

Podsumowując, picie takiej ilości wody pozytywnie wpłynie na cały twój organizm, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wyzwanie 30 dni 2,5 litra wody dziennie powinno więc na stałe zagościć w rytm dnia zdrowego i dbającego o siebie człowieka.

1. Promienna skóra

Twoja cera stanie się gładka i lśniąca. Pozbędziesz się opuchlizny oraz zaczerwienień na twarzy.

2. Zwiększona energia

Łatwo zaplanujesz dzień i swoje obowiązki,. Nie będziesz bezczynnie zastanawiała się, co musisz zrobić. Zwiększony zapał i życiowa energia zadziała jak dodatkowa porcja kawy.

3. Zmniejszone cienie pod oczami

Jeżeli dotychczas borykałaś się z cieniami pod oczami, pamiętaj, że zazwyczaj odpowiadają za nie brak snu i słabe nawodnienie.

4. Zmniejszony apetyt na słodycze

Już po tygodniu wypijania dużej ilości wody, zauważysz, że minął Ci apetyt na słodycze. Często, kiedy mamy ochotę na coś słodkiego, oznacza to nie tylko spadek poziomu glukozy we krwi, ale również odwodnienie organizmu.

5. Lepszy sen

Twój sen stanie się lepszej jakości, ustabilizujesz jego godziny i o wiele łatwiej będziesz rano wstawać.

6. Lepsza koncentracja

Kiedy będziesz wypijać odpowiednią ilość wody, o wiele łatwiej skoncentrujesz się na pracy oraz nauce. Inne, rozpraszające rzeczy dookoła ciebie pójdą w zapomnienie.

7. Pozbycie się nadmiaru wody w organizmie

Zatrzymanie wody w organizmie dotyczy wielu z nas. Jednym z najskuteczniejszych sposobów pozbycia się jej, jest oczywiście odpowiednie nawodnienie.

8. Zmniejszony cellulit

Przy odpowiednim nawadnianiu skóra stanie się bardziej napięta i pozbędzie się zgromadzonego zapasu podskórnej wody, co oczywiście zmniejszy także widoczność pomarańczowej skórki.

9. Mniej widoczne zmarszczki

Walka ze zmarszczkami odbywa się nie tylko na zewnątrz, stosując odpowiednie kremy przeciwzmarszczkowe. Podstawą w tej walce jest odpowiednie nawadnianie od wewnątrz.

10. Nawodnione usta

Może nigdy nie zdawałaś sobie z tego sprawy, ale piękne, jędrne i ponętne usta to także zasługa wypijania odpowiedniej ilości wody.

11. Spadek na wadze

Dzięki piciu ponad 2 litrów wody dziennie, zauważysz zmiany w planowaniu swoich posiłków, będziesz mniej podjadać między posiłkami oraz odróżnisz głód od pragnienia. Efektem tego będzie zmniejszona ilość przyjmowania kalorii w stosunku do twojego zapotrzebowania energetycznego i tym samym spadek na wadze.

Jak zwiększyć ilość wypijanej wody?

1. Ustaw w telefonie alarmy, które przypomną Ci o wypiciu szklanki wody. 2,5 l wody to ok. 10 szklanek.

2. Pracując przy komputerze ustaw na widoku dzbanek z wodą, który również przypomni Ci o konieczności jej wypicia. Wrzuć do niego dla smaku ulubione owoce lub miętę.

3. Noś ze sobą butelkę z filtrem, do której nalejesz wodę prosto z kranu. Dzięki temu zawsze będziesz miała do niej dostęp i zero wymówek do jej nie picia. Dodatkowo włożysz swój wkład w ochronę środowiska, rezygnując z plastikowych, jednorazowych butelek.

4. Gdziekolwiek jesteś, czy to na spotkaniu służbowym, czy towarzyskim, poproś o szklankę wody. W ten sposób, również bez dodatkowego wysiłku, zwiększysz jej spożycie.

Mata do ćwiczeń. Jaką wybrać?

Fitness mat. Which one to choose?

Siłownia w Sheraton Grand Warsaw

Gym in Sheraton Grand Warsaw

ENG:

What happens when you drink 2.5 liters of water a day for 30 days? The effects will surprise you!

Why do we drink water?

Our body consists of about 60% -70% of water. Water is therefore an essential element for the proper functioning of our entire body and all life processes occurring in it. We wouldn’t be able to survive without it. Water is necessary for thermoregulation of the body, providing nutrients to cells, building them and removing toxins and metabolism products from it. During the day, our body excretes water in the form of various body fluids, so it must be supplemented on a regular basis. So let’s realize that indeed everything that happens in our body depends on the water it provides.

Proper hydration is the basis of a healthy body. This means drinking about 2-2.5 liters of water a day. Humans are able to withstand without food even 2-3 weeks, but without water it is only a few days. Of course, we also provide it with food. However, pure water, unlike other drinks, effectively quenches thirst. So let’s take the monthly challenge and drink 2.5 liters of water a day. The effects will surprise you! Also remember that if you are physically active and train, you should drink even more of it.

A monthly experiment of drinking 2.5 liters of water a day

At the beginning of the experiment, when your body is getting used to taking a lot of water again, you may feel some discomfort. And not only in the number of visits to the toilet. Your body seems more “swollen” than before starting the challenge. Throughout the period when you drank a small amount of water, you have accustomed your body to accumulating its reserves. This condition should pass a maximum of 2-3 days. Still, your “swollen” stomach will be flatter than the one before the challenge.

After the first week of the experiment, you will notice the first visible effects. And not only on the body, but also in well-being. You will start to sleep better and you will feel less tired during the day. After the second week of drinking 2.5 liters of water a day, you’ll forget what headaches are and adjust your metabolism.

After the third week of the experiment, you’ll notice that you eat less and are able to distinguish true hunger from thirst. We often confuse hunger and thirst. This results in an increased amount of caloric intake in relation to the demand and hence, gaining weight.

After four weeks of proper hydration, you’ll notice that you not only lost a few centimeters in your waist, but also a few years in your birth certificate. This is especially visible on the face where your wrinkles and dark circles under the eyes have become less visible. You will also notice that you will no longer be able to return to your old habits of drinking less water, because the body itself will demand a minimum of these 2 liters.

The benefits of drinking 2.5 liters of water a day

In summary, drinking this amount of water will positively affect your entire body, both inside and outside.

1. Radiant skin

Your facial skin will become smooth and shiny. You will get rid of swelling and redness on your face.

2. Increased energy

You can easily plan your day and your responsibilities. You will not be idly wondering what you must do. Increased enthusiasm and life energy will act as an additional portion of coffee.

3. Reduced dark circles under the eyes

If you have struggled with dark circles under your eyes so far, remember that they are usually responsible for lack of sleep and poor hydration.

4. Reduced appetite for sweets

After just a week of drinking a lot of water, you’ll notice that your appetite for sweets has passed. Often, when we feel like eating something sweet, it means not only a decrease in blood glucose levels, but also dehydration.

5. Better sleep

Your sleep will become better, you will stabilize its hours and it will be much easier to get up in the morning.

6. Better concentration

When you drink enough water, it’s much easier to focus on work and study. Other distracting things around you will be forgotten.

7. Getting rid of excess water in the body

Water retention affects many of us. One of the most effective ways to get rid of it is, of course, proper hydration.

8. Reduced cellulite

With proper hydration, the skin will become more tense and you will get rid of the accumulated subcutaneous water supply, which of course will also reduce the visibility of the orange peel.

9. Less visible wrinkles

The fight against wrinkles takes place not only outside, using appropriate anti-wrinkle creams. The basis for this war is proper hydration from the inside.

10. Hydrated lips

Maybe you’ve never realized it, but beautiful, firm and alluring lips also occurs by drinking the right amount of water.

11. Weight loss

By drinking more than 2 liters of water a day you will notice changes in planning your meals, you will snack less between meals and distinguish hunger from thirst. The effect of this will be a reduced amount of calories intake in relation to your energy demand and thus a decrease in weight.

How to increase the amount of water you drink? How to increase water intake?

  1. Set alarms on your phone to remind you to drink a glass of water. 2.5 liters of water are approx. 10 glasses.
  2. While working on the computer, put a jug of water on the view, which will also remind you to drink it. Add your favorite fruit or mint to taste.
  3. Carry a filter bottle in which you pour water straight from the tap. Thanks to this, you’ll always have access to it and no excuses for not drinking water. In addition, you will contribute to environmental protection by giving up plastic disposable bottles.
  4. Wherever you are, at a business or social meeting with friends, always ask for a glass of water. In this way you will increase your intake without any additional effort.

Written by Monika Mozgala

I’m Monika Mozgala, the founder, and editor of The Blonde Taste. My main purpose is to write practical articles that will be useful for people interested in fitness, lifestyle and beauty. I’ve spent couple years in the US where I also finished High School. The last 6 years I’ve spent working as an editor for many editorial offices in Poland, including SHAPE Poland Deputy-in-Chief position and head of it’s digital version. If you want to get in touch with me, hit me up here or on my Instagram.

Leave a Reply

Your email address will not be published.