Site Loader
Reading Time: 11 minutes

Fot. Equinox Hudson Yards, Equinox Press Kit

English version below.

Raport siłowni w Stanach Zjednoczonych. Ciekawostki o amerykańskich siłowniach w Nowym Jorku & New Jersey. Czym różnią się od siłowni w Polsce?

Kiedy w 2019 roku odwiedziłam ponownie USA, jednym z elementów badań lokalnej kultury w Nowym Jorku i New Jersey było oczywiście odwiedzenie kilku najciekawszych siłowni. Rynek amerykański oraz kultura fitnessu w Stanach Zjednoczonych są szczególnie mi bliskie, ponieważ to właśnie w tej tematyce obroniłam swoją pracę naukową na Uniwersytecie Warszawskim. Fitness w Stanach Zjednoczonych jest bardzo ciekawym zjawiskiem, który rozwija się już od dobrych kilkudziesięciu lat. Jest to także najbardziej rosnący i najbardziej wpływowy rynek na świecie. Co chwilę otwierają się tam nowe obiekty, które mają za zadanie przyciągnąć coraz większą liczbę klientów. Co wyróżnia te w Nowym Jorku i New Jersey? Nie oszukujmy się, ale mieszkańców tych stanów nie jest łatwo usatysfakcjonować. Przeczytajcie moje podsumowanie.

GymCheck in the US. American gyms in New York City & New Jersey

When in 2019 I visited the US again, one of the elements of my local culture research in New York and New Jersey was visiting some of the most interesting gym facilities there. The American market and fitness culture in the United States are particularly very close fields to my interests because I have defended my thesis at the University of Warsaw about it. Fitness in the United States is a very interesting phenomenon that has been developing for several decades. It is also the most growing and most influential market in the world. Every now and then, new facilities are opened that are designed to attract more and more customers. What makes these in New York and New Jersey different? Say it clear but New Yorkers and people of New Jersey are not easy to satisfy. Read my summary.

Anytime Fitness. Cliffside Park, NJ

Anytime Fitness is a gym that is opened 24 hours a day. During the day guests have access to the normal reception and after hours they enter through a special card. It is located in a luxury apartment complex. It is a chain class fitness facility but midrange. A monthly pass costs around $70. Group classes are also included in the price. It is very clean inside and the equipment is in a very good condition. There is a lot of smaller equipment for all types of exercises with weights. There is no cloakroom at Anytime Fitness. There are small lockers in the hallway where personal belongings can be left instead. In American culture, as a rule, people come to workout already in gym wear (photographies of celebrities wearing top and leggings already ready to workout with a yoga mat it is just a normal cultural behavior). People change and take a shower at home.

There is a slightly different trend in Poland because people often go to the gym during the week, usually straight after work. Gyms on the weekends are also not so crowded because most people are out of town. At least in Warsaw. Americans rather workout very early before work (a crowded gym at 5 am is not an unusual image) or on weekends.

At Anytime Fitness you feel like at home. Nobody judges anyone and nobody looks around at people who workout. They simply mind their business. You can feel good energy here. Personal trainers are very helpful and approach each person as a best friend. Everyone can feel special there. There are also motivational boards on the wall where not only weekly fit challenges are written but also everyone has an opportunity to write a few words to other members. Every month, people who have completed the largest number of workouts are also listed on it. It is a nice distinction and additional motivation for further work.

At this gym you can also connect to any cardio machine through the application on your smartphone and save your workout.

PL: Anytime Fitness to siłownia, która działa 24h na dobę. W ciągu dnia czynna jest normalna recepcja, a po godzinach goście wchodzą dzięki specjalnej karcie. Mieści się w luksusowym kompleksie apartamentów. Jest to sieciówka, ale ze średniej półki. Miesięczny karnet kosztuje około $70. W cenę wliczone są także zajęcia grupowe. W środku czysto, schludnie, nowy sprzęt. Bardzo dużo ilość mniejszego sprzętu do wszelkiego rodzaju ćwiczeń z obciążeniem. W Anytime Fitness nie ma szatni. Są za to małe, zamykane szafki na korytarzu, w których można zostawić rzeczy osobiste. W kulturze amerykańskiej przychodzi się na trening już przebranym w sportowe ubrania (zdjęcia gwiazd na stronach plotkarskich w topie i legginsach oraz matą do jogi to po prostu normalne kulturowe zachowanie, a nie fanaberia). Po ćwiczeniach prysznic bierze się po prostu w domu.

W Polsce panuje trochę inny trend, ponieważ ludzie często idą na siłownię w tygodniu po pracy. W weekendy także nie ma tłoku, ponieważ większość ludzi ucieka poza miasto. Przynajmniej w Warszawie. Amerykanie raczej ćwiczą bardzo wcześnie przed pracą (widok zatłoczonych siłowni o 5 nad ranem to nie rzadkość) lub w weekendy.

Na Anytime Fitness czujesz się jak w domu. Nikt nikogo nie ocenia i nikt nie rozgląda się dookoła, kto i jak trenuje, jak to czasami bywa na siłowniach w Polsce. Tutaj czuć dobrą energię. Trenerzy są bardzo pomocni i podchodzą do każdej osoby, jak do najlepszego znajomego. Każdy może poczuć się tam wyjątkowy. Dookoła motywacyjne tablice, na których nie tylko są rozpisane tygodniowe fit challenge, ale wszyscy mogą dopisać kilka słów od siebie. Co miesiąc wypisywane są na niej także osoby, które zaliczyły największą liczbę treningów. To miłe wyróżnienie i dodatkowa motywacja do dalszej pracy.

Plusem na tej siłowni jest także to, że z każdym urządzeniem cardio można połączyć się za pomocą aplikacji w telefonie, która zapisuje trening.

Fot. AnytimeFitness.com

www.anytimefitness.com

Body Culture. Cliffside Park, NJ

Body Culture is not a typical gym. You will not find many cardio machines there, except for AirBikes and one treadmill. There is a lot of equipment for training with free weights, and also a schedule of classes in which you will find CrossFit and HIIT group workouts. Groups of a dozen or so ensure comfort during classes, and personal trainers present a different set of exercises each time. It is very hard to get bored there. Personal training sessions are also very popular.

The atmosphere at Body Culture is great and I really recommend daily workouts there!

PL: Body Culture to nie jest typowa siłownia. Nie znajdziesz w niej wielu urządzeń cardio, za wyjątkiem rowerów powietrznych AirBike i jednej bieżni. Jest za to wiele przyrządów do treningu z wolnymi ciężarami oraz grafik zajęć, w którym znajdziesz ćwiczenia grupowe crossfit i HIIT. Kilkunastoosobowe grupy zapewniają komfort zajęć, a trenerzy za każdym razem przedstawiają inny zestaw ćwiczeń. Ciężko się nudzić. Popularne są także treningi personalne.

Na Body Culture panuje świetna, rodzinna atmosfera i zdecydowanie polecam tam codzienne treningi!

Fot. www.bodyculture.org/classes/Group-Fitness

www.bodyculture.org

24 Hour Fitness, New York City, NY

24 Hour Fitness is a popular, New York chain gym. I chose the Midtown Ultra-Sport Gym location. It also has a swimming pool. I went there for a week, using a free 7 days guest pass. Unfortunately, despite the recommendations of my friends, this gym disappointed me very much because of the cleanliness, or rather the lack of it. Old and broken equipment, ubiquitous dirt and mold in the shower. Falling off and dirty tiles on the walls, looking like those from a subway station.

The only positive thing of this place were definitely personal trainers who approached each guest very professionally. I also got a free personal training, thanks to which I improved the technique of HIIT exercises. My personal trainer showed me some very useful workout tricks.

PL: 24 Hour Fitness to popularna, sieciowa nowojorska siłownia. Wybrałam lokalizację Midtown Ultra-Sport Gym, w której jest także basen. Chodziłam tam przez tydzień, wykorzystując darmowy karnet dla gości. Niestety mimo poleceń znajomych, ta siłownia bardzo mnie rozczarowała ze względu na czystość, a raczej jej brak. Stary, niedziałający sprzęt, wszechobecny brud i pleśń pod prysznicem. Na ścianach odpadające i brudne kafelki wyglądem przypominające te ze stacji metra.

Jedyną pozytywna rzeczą na tej siłowni na pewno byli trenerzy, którzy bardzo profesjonalnie podchodzili do każdego gościa. W gratisie dostałam także trening personalny, dzięki któremu udoskonaliłam technikę ćwiczeń HIIT. Trener pokazał mi kilka przydatnych treningowych sztuczek.

After I used my free subscription, the marketers from this gym were very pushy. They sent a lot of emails and kept calling, urging me to buy a regular membership, which is not the cheapest for this quality and costs over $ 100. Their actions discouraged me even more from this place. Despite my declaration that I did not want to buy a full membership, they still tried to convince me. Additionally, photos on their website do not even half resemble this space in real life.

PL: Po wykorzystaniu darmowego karnetu, marketerzy z tej siłowni byli bardzo nachalni. Wysyłali e-maile i non stop wydzwaniali, namawiając do zakupu regularnego karnetu, który za tę jakość nie należy do najtańszych i kosztuje ponad $100. Ich działania jeszcze bardziej zniechęciły mnie do tego miejsca. Mimo mojej deklaracji, że nie chcę wykupić pełnego karnetu, nadal próbowali mnie do siebie przekonać. Zdjęcia na stronie jednak nawet w połowie nie przypominają miejsca w rzeczywistości.

Fot. www.24hourfitness.com/gyms/new-york-ny/midtown-ultrasport

Fot. www.24hourfitness.com/gyms/new-york-ny/midtown-ultrasport

www.24hourfitness.com

Blink Fitness, New York City, NY

Blink Fitness is also a chain gym but it does not differ from European gym standards. It reminds me of Calypso gym chain in Poland. I visited several Blink Fitness locations, including Bryant Park, E 54th St, and W 30th St. There is clean and well-kept equipment everywhere and also nice and modern interiors. There is a nice and friendly atmosphere in every location. The spacious cardio zone is a big plus at the gym in New York City, because there are always queues.

An additional plus is the low cost of the monthly membership – $28. Despite the lack of sauna, it is a definitely my favorite gym in New York City.

PL: Blink Fitness to także sieciówka, ale standardem nieodbiegająca od europejskich siłowni. Przypomina rodzime Calypso. Odwiedziłam kilka lokalizacji Blink Fitness na Manhattanie, w tym Bryant Park, E 54th St, czy W 30th St. Wszędzie było czysty, zadbany sprzęt oraz ładne, nowoczesne i przestronne wnętrza. W każdej lokalizacji panowała miła, przyjazna atmosfera. Bogata strefa cardio to także rzeczywiście spory plus na siłowni w Nowy Jorku, ponieważ zawsze wszędzie są do niej kolejki.

Dodatkowym plusem jest niski koszt miesięcznego karnetu – $28. Mimo braku sauny, to zdecydowanie moja ulubiona siłownia w Nowym Jorku.

www.blinkfitness.com

Planet Fitness, New York City, NY

Planet Fitness is a very strange place. It is a gym chain and belongs to the cheapest ones. The monthly membership costs only $15 so anyone can afford it. Of course, this also affects the attendance and the gym is visited by crowds at any time of the day. I visited the one in Manhattan at W 35th St. The hallmark of this chain is an intense purple equipment color.

For the very first time in my life I had seen in the gym that women take their handbags to the cardio or free weights room. They practice with them as if nothing has happened. There are lockers available that are locked with your own padlocks and also special deposit lockers at the reception.

At Planet Fitness you can rent the mat at the main reception and in addition after 5pm they give away a free pizza. People pack it into take-out bags. Apparently this happens every Friday.

PL: Planet Fitness to bardzo dziwne miejsce. Siłownia jest sieciówką i należy do tych najtańszych. Miesięczny karnet kosztuje $15, więc pozwolić może sobie na niego każdy. Oczywiście przekłada się to także na frekwencję i siłownię odwiedzają tłumy o każdej porze dnia. Ja odwiedziłam tę na Manhattanie, W 35th St. Znakiem rozpoznawczym tej sieci jest sprzęt o intensywnym, fioletowym kolorze

Pierwszy raz w życiu spotkałam się na siłowni także z tym, że kobiety zabierają na salę cardio, czy wolnych ciężarów swoje torebki. Ćwiczą z nimi jak gdyby nigdy nic. Na siłowni są dostępne szafki, które zamyka się za pomocą własnych kłódek oraz specjalne szafki depozytowe na recepcji.

W Planet Fitness matę do ćwiczeń wypożycza się na głównej recepcji i dodatkowo po godzinie 17 rozdają darmową pizzę. Ludzie pakują ją do toreb na wynos. Podobno tak jest w każdy piątek.

www.planetfitness.com

Equinox, New York City, NY

It’s Not Fitness. It’s Life – as the Equinox motto says.

Fot. Equinox Hudson Yards, Equinox Press Kit

Equinox is a style and a class itself. It is also the most expensive chain in New York, where monthly membership costs up to $600. In addition to the common exercise area, there are training rooms with dedicated group activities, so-called powered by Equinox. They are often additionally payable and are not included in the price of the membership. Registration applies and often has a long waiting list. You can sign up for some classes, even if you are only a gym visitor, not a member.

The latest location of this chain is Hudson Yards in West Manhattan. It overlooks the modern Hudson Yards business center, now one of the richest and most growing parts of New York City. The place looks more like an exclusive SPA than a gym. Equinox Hudson Yards even has its own terrace with an outdoor swimming pool and a place to relax and sunbathe. In addition to exercise rooms, there is also a special Pilates studio, an indoor salt pool, or eucalyptus steam studio. Here, going to the gym definitely takes on a new meaning.

PL: Equinox to styl i klasa sama w sobie. To także najdroższa sieciówka w Nowym Jorku, gdzie miesięczne członkostwo kosztuje nawet $600. Do dyspozycji, oprócz wspólnej części do ćwiczeń, są sale treningowe z dedykowanymi zajęciami grupowymi tzw. powered by Equinox. One są często dodatkowo płatne i nie wchodzą w ceny karnetów. Obowiązują na nie zapisy, na których jest także długa lista oczekujących. Na niektóre zajęcia można się zapisać, nawet jeśli jesteś tyko gościem siłowni.

Najnowsza lokalizacja tej sieci to Hudson Yards w zachodniej części Manhattanu. Rozpościera się widok na nowoczesne centrum biznesowe Hudson Yards, obecnie jednej z najbogatszych części Nowego Jorku. Siłownia wyglądem przypomina raczej ekskluzywne SPA, niż siłownię. Equinox Hudson Yards posiada nawet własny taras z basenem i miejscem do wypoczynku i opalania. Oprócz sal do ćwiczeń, jest także specjalne studio do pilatesu, wewnętrzny basen z solami, czy studio parowe z eukaliptusem. Tutaj pójście na siłownię na pewno nabiera nowego znaczenia.

Fot. Equinox Hudson Yards, Equinox Press Kit

Fot. Equinox Hudson Yards, Equinox Press Kit

www.equinox.com

SoulCycle, New York City, NY

It’s more than a workout— it’s an experience.

SoulCycle is a place with spinning classes only. Indoor cycling workouts in all possible forms. There are classes devoted to the music of Beyonce or Shakira. Each class last 45 minutes. Smoky light, effective additional colorful lighting, intense music and energy prevailing in the room allow you to forget about the surrounding world for a moment.

For SoulCycle classes a simple seat reservation system applies. First you buy the number of rides – the more, the cheaper the classes are – and you book single entries later.

PL: SoulCycle to miejsce wyłącznie z zajęciami spinningu. Trening indoor na rowerze we wszelkich możliwych formach. Są zajęcia poświęcone muzyce Beyonce, czy Shakiry. Zajęcia trwają 45 minut. Przydymione światło, efektywne oświetlenie i intensywna muzyka i panująca na sali energia, pozwalają na chwilę zapomnieć o otaczającym świecie.

Na zajęcia do SoulCycle obowiązuje prosty system rezerwacji miejsc. Najpierw wykupujesz ilość jazd – im więcej, tym zajęcia są tańsze i bookujesz pojedyncze wejścia.

Fot. SoulCycle, www.soul-cycle.com

www.soul-cycle.com

Written by Monika Mozgala

I’m Monika Mozgala, the founder, and editor of The Blonde Taste. My main purpose is to write practical articles that will be useful for people interested in fitness, lifestyle and beauty. I’ve spent couple years in the US where I also finished high school. The last 6 years I’ve spent working as an editor for many editorial offices in Poland, including SHAPE Poland Deputy-in-Chief position and head of it’s digital version. If you want to get in touch with me, hit me up here or on my Instagram.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *