Site Loader

English version below.

Turcja. Co mnie zaskoczyło?

Turcja była krótkim pit stopem podczas mojego transferu z Ameryki Północnej do Europy. Jednak te kilkanaście godzin wystarczyło, żeby przeżyć w tym kraju kilka ciekawych chwil życia. To tu Europa spotyka się z Azją łącząc miks kultur i zwyczajów, tworzących bardzo specyficzny klimat. Kraj ten zaskoczył nie tylko pięknymi krajobrazami i dobrym jedzeniem, ale przede wszystkim gościnnością i życzliwością okazaną drugiemu człowiekowi.

Turcja zaskoczyła także nowoczesnością. Nowe lotnisko w Stambule zostało otwarte kilka miesięcy temu i jest obecnie największym terminalem lotniczym na świecie. Na monitorach w głównym holu wyświetlają się nie tylko loty, ale także czas dojścia do poszczególnych bramek. Nie są to krótkie dystanse, bo wynoszą nawet kilkanaście minut. Jednak bryła budynku robi ogromne wrażenie nie tylko ze względu na swoje imponujące rozmiary. Szklane aż po sufit okna i ogrom wpadającego przez nie światła zdecydowanie poprawiają komfort podróżujących. Człowiek w ogóle nie czuje się jakby był na lotnisku, ale w jakimś nowoczesnym i luksusowym centrum handlowo-biznesowym.

Jednak to przygoda, która spotkała mnie w drodze z lotniska do hotelu na długo zapadnie w pamięć. Według mapy, trasa do malowniczej miejscowości nad Morzem Czarnym miała wynosić około 20 minut. Pan taksówkarz po obejrzeniu mapki z dokładnym adresem dał do zrozumienia, że wie gdzie jechać. Po 40 minutach na samej autostradzie zjechaliśmy z trasy w poszukiwaniu dalszej drogi. Dookoła były same wiejskie zabudowy i las.  Okoliczni mieszkańcy oczywiście nie wiedzieli gdzie jest hotel. Po przepuszczeniu stada krów i innych wiejskich zwierząt kierowca zwątpił w to gdzie w ogóle jesteśmy. Bardzo przypomniało mi to drogi w Maroko i chodzące poboczem osły. Okazało się, że turecki taksówkarz pojechał w przeciwnym kierunku, w dodatku nad inne morze, Marmara. 

Po obraniu już dobrej drogi do hotelu niestety wiejskie pobocza dały żółtej tureckiej taksówce w kość. Wpadliśmy w taką dziurę, że trzeba było wymienić oponę. Ilość przekleństw, które wtedy padły z ust dość sędziwego pana była imponująca. Naprawdę zrobiło mi się go szkoda. Szczęście w nieszczęściu, była niedziela i święto. Stało się to obok domu, w którym odbywała się jakaś rodzinna impreza. Ludzie z ciekawości wyszli na zewnątrz zobaczyć co się stało. Okazali bezinteresowną pomoc, przyszli z narzędziami i zaczęli pomagać. Młodzi szybko uwinęli się z pracą i życzyli szerokiej drogi. Kiedy po dwóch godzinach w końcu dojechaliśmy do hotelu pan machnął tylko ręką i życzył powodzenia.

Zdążyłam jednak na to, na co najbardziej czekałam. Czytałam o tym rezerwując pokój i dlatego wybór padł właśnie na ten hotel. Zachód słońca nad Morzem Czarnym z widokiem na zatokę, to coś, o czym ciężko zapomnieć. Jako prawdziwy fan #SunsetLover ten mogę zaliczyć do mojego Top 5. Numer jeden to oczywiście zachód na plaży Santa Monica w Kalifornii.

Po basenie i spacerze na plaży, czekała na mnie prawdziwa turecka uczta. Podano przepyszne i różnorodne sałatki oraz mięsa. Restauracja zaserwowała także regionalne białe wino. Dodatkowo kolację umilił widok na zatokę w nocy. 

Na pewno do Turcji wrócę na jakieś dłuższe wakacje i żeby zobaczyć też sam Stambuł.

ENGLISH VERSION

One night in Turkey

Turkey. What did surprise me?

Turkey was a short pit stop during my transfer from North America to Europe. However, these several hours were enough to experience some interesting moments of my life there. This is where Europe meets Asia, combining a mix of cultures and traditions, creating a very specific atmosphere. This country surprised me not only with beautiful landscapes and delicious food but above all, with hospitality and kindness shown to other people.

Turkey surprised me also with its modernity. The new Istanbul Airport was opened just a few months ago and is the largest airport terminal in the world. On the monitors in the main hall not only flights statuses are displayed but also the time of walking distance to reach each gate and these distances are not short. Sometimes it takes several minutes to reach it. However, the whole structure of the building makes a huge impression not only because of its impressive size. Up to the ceiling glass windows and the enormity of the light coming through them definitely improve the comfort of travelers. You do not have a feeling of being at the airport but in a modern, luxurious shopping and business center.

However, the adventure that met me on the way from Istanbul Airport to my hotel will be long remembered. According to the map, the route to the picturesque town on the Black Sea Coast was to be about 20 minutes. The taxi driver after seeing the map with the exact address indicated that he knew where to go. After 40 minutes on the highway itself we left the route in search of the further road. All around was the rural area and the forest. The local residents obviously did not know where the hotel is. After passing the herd of cows and other animals, the driver doubted where we were at all. It reminded me a lot of roads in Morocco and donkeys walking sideways. It turned out that the Turkish taxi driver drove in the opposite direction, to Marmara Sea.

After choosing a good route to the hotel, unfortunately, the rural roadsides damaged the yellow Turkish taxi. We fell into a hole and one of the tires had to be replaced. I really felt sorry for the driver. Fortunately it was Sunday and some national holiday in Turkey. We happened to be next to some house where a family gathering was taking place and people went outside of curiosity to check what is going on. Some young guys showed unselfish help, came back with repair tools and began to help. They quickly got up with work. At the end they also wished us a safe trip. Finally after two hours when we got to the hotel my driver just waved his hand and wished me a good luck.

However, I managed to be on time for what I was waiting the most. I read about it while booking a room and that’s why I have chosen that particular hotel. Sunset on the Black Sea with a view of the bay is something that is hard to forget. As a real #SunsetLover fan I can include it in my Top 5. The number one is of course the sunset in Santa Monica Beach, California.

After the pool and walk on the beach, a real Turkish feast awaited me. Delicious and various salads and meat were served. The restaurant also served regional white wine. In addition, the view of the bay at night made my dinner even more pleasant.

I will definitely come back to Turkey for some longer holidays and to see also Istanbul itself.

Enormous newly opened Istanbul Airport.

The new Istanbul Airport interiors.

Beautiful sunset in Turkish Black Sea Coast.

Sunset in Kilyos, Turkey.

On the way to Poland at Istanbul Airport.

Written by Monika Mozgala

I’m Monika Mozgala, the founder, and editor of The Blonde Taste. My main purpose is to write practical articles that will be useful for people interested in fitness, lifestyle and beauty. I’ve spent couple years in the US where I also finished high school. The last 6 years I’ve spent working as an editor for many editorial offices in Poland, including SHAPE Poland Deputy-in-Chief position and head of it’s digital version. If you want to get in touch with me, hit me up here or on my Instagram.

Leave a Reply

Your email address will not be published.