Site Loader

My journey through New York City, USA

English version below.

Moja podróż po Nowym Jorku

Nowy Jork to miasto kontrastu. Można znaleźć w nim tak naprawdę wszystko. Każda dzielnica Wielkiego Jabłka jest inna, jak i każda jego ulica. Można chodzić po nim godzinami odkrywając co raz to nowe zakamarki. Nigdy nie spojrzy się jednak w dane miejsce w ten sam sposób. Pęd, zgiełk, zapach spalin i widok pary wodnej wydobywającej się z rur na ulicach. Upał, mróz, deszcz, śnieg, słońce, czasem jednego dnia można przeżyć wszystko naraz. Pogoda zagadka, która zawsze jest głównym tematem rozmów nowojorczyków. Wszechobecny brud i szczury w metrze, wielkie hałdy śmieci, bezdomni. To jednak nie przeszkadza. Udajesz, że to nie istnieje. Z drugiej strony dostrzegasz bezinteresowną pomoc nieznajomych na ulicy i ich życzliwy uśmiech. Widzisz i masz to szczęście być świadkiem zdarzeń, które wydawałoby się, że nigdzie indziej na świecie nie mogłyby mieć miejsca. 

Nowy Jork to miasto kontrastu

Spędzone tu chwile to najlepsza życiowa nauka, której nie zastąpi żadna uczelnia wyższa. Wytężasz wszystkie zmysły, akceptujesz rzeczywistość i walczysz o przetrwanie w prawdziwej betonowej dżungli.

ENGLISH VERSION 

My journey through New York City, USA

New York City is a city of contrasts. You can find everything there. Each borough of the Big Apple is different, as are its streets. You can walk for hours discovering new nooks and crannies. However, you will never look at any place the same way. Daily rush, hustle, smell of exhaust fumes and a view of steam escaping from pipes on the streets. Heat, frost, rain, snow, sun, sometimes you can experience everything at once. Weather puzzle, which is always the main topic of small talk of all New Yorkers. Omnipresent dirt and rats in the subway, huge heaps of trash, homeless people. However, these things do not bother. You pretend that do not exist. On the other hand, you see the selfless help of strangers on the street and their kind smile. You experience and you are lucky to be a witness of events that would not seem to occur anywhere else in the world.

The moments spent in New York City are the best learning in life. No college will replace them. You strain your senses, accept reality and fight for survival in a real concrete jungle.

Instagram @theblondetastecom

The view at Chrysler Building in Midtown, Manhattan.

One of the beautiful streets in Lower Manhattan.

The view at Empire State Building in Midtown, Manhattan.

The view at Times Square in the morning.

Sunset spotted in the West Side of Manhattan.

The view at Flatiron Building from Madison Square Park. It is one of my favorite parks in the city.

The Fifth Avenue is New York’s most popular shopping street.

One of the streets of the East Side, Manhattan.

The view at Rockefeller Center, Manhattan.

Consulate General of the Republic of Poland on Madison Avenue, Manhattan.

Beautiful spring day in Midtown, Manhattan.

Sundown on the West Side, Manhattan.

Sunset over New Jersey seen from the West Side of Manhattan.

Summer day in Midtown, Manhattan.

Summer night in Hell’s Kitchen, Manhattan.

Contrasts in DUMBO, Brooklyn.

The famous view at Manhattan Bridge in DUMBO, Brooklyn.

Trening w domu. Z jakim sprzętem ćwiczyć?

Superpełnia Księżyca. Co oznacza?

Written by Monika Mozgala

I’m Monika Mozgala, the founder, and editor of The Blonde Taste. My main purpose is to write practical articles that will be useful for people interested in fitness, lifestyle and beauty. I’ve spent couple years in the US where I also finished high school. The last 6 years I’ve spent working as an editor for many editorial offices in Poland, including SHAPE Poland Deputy-in-Chief position and head of it’s digital version. If you want to get in touch with me, hit me up here or on my Instagram.

Leave a Reply

Your email address will not be published.